Handels- og ingeniørfirma med fokus på procesinstrumentering

Azbil

Vor leverandør Azbil udmærker sig ved at producere instrumentering i den “tunge” ende til procesindustrien. Af instrumenter kan nævnes : Gaugetryktransmitter, Differenstrykstransmittere, Niveautransmittere, Magnetisk induktive flowmålere, Gasflowmålere samt pneumatiske controllere. Alle transmittere kan leveres til anvendelse i ATEX område.

1 Produkter
Summit Electronics
Er et handels-og ingeniørfirma med fokus på proces instrumentering.
Læs mere om os
Kontortider
Vi er til at træffe i dette tidsrum.
Mandag-Torsdag
Fredag
08:00-16:00
08:00-15:00
Summit Electronics ApS - 2019
copyright