Mission statement: If nothing moves – nothing happens!

Azbil

Vor leverandør Azbil udmærker sig ved at producere instrumentering i den “tunge” ende til procesindustrien. Af instrumenter kan nævnes : Gaugetryktransmitter, Differenstrykstransmittere, Niveautransmittere, Magnetisk induktive flowmålere, Gasflowmålere samt pneumatiske controllere. Alle transmittere kan leveres til anvendelse i ATEX område.

Azbil leverer produkter inden for følgende områder

Differenstryk Relativ + Absolut Tryk

Produkter

Produkter fundet: 1